IMG_3935kopie.jpeg
IMG_4476kopie.jpeg
IMG_4801kopie.jpeg
IMG_4241kopie.jpeg
IMG_4044kopie.jpeg
Header2024v2.jpeg

Scheidsrechters

Deze handleiding is van toepassing op de beoordelingen van de scheidsrechters in de 1e klasse, promotieklasse en regiodivisie. Het is verplicht een beoordeling van deze scheidsrechters te maken door beide teams van een wedstrijd volgens artikel 1.0.6. Beoordeling promotie, degradatie en uitsluiting van de Arbitragerichtlijn 2008+. Er staat een boete van € 10,00 per niet afgehandelde beoordeling.    

 

Deze korte handleiding bestaat uit drie delen t.w.:

     Algemeen.

     Detail informatie

1    Indeling beoordeling

2    Beoordelingscijfers 5 t/m 9

3.   Bijzondere situatie.

 

Algemeen.

Het beoordelen van een scheidsrechter is een serieuze zaak. Het dient met zorg te gebeuren.

De scheidsrechter heeft er recht op. Het dient gezien te worden als een waardering voor het zich beschikbaar stellen als regioscheidsrechter. Het huidige scheidsrechterkorps wordt opgeleid tot het functioneren als spelleider. Dat is wennen voor vele van onze volleyballers.

Laat je dan niet beïnvloeden door positieve- dan wel negatieve wedstrijd ervaringen, maar probeer het objectief te zien en rapporteer als zo danig.

Emoties horen bij de sport, maar kent zijn grenzen en moet niet vertaald worden in onterechte beoordeling naar de scheidsrechter toe.

Detail informatie.

Het beoordelingsformulier regioscheidsrechters kent de navolgende indelingen en is gebaseerd op het toekennen van cijfers in de score van 5 t/m 9 (zie beoordelingsformulier).

Alle onderdelen van het beoordelingsformulier dienen te worden ingevuld.

Indeling beoordeling.

Wedstrijdvoorbereiding.

Kent geen cijfermatige beoordeling. Allen dus ja of nee.

Dit gegeven geeft wel aan hoe de scheidsrechter zich voor de wedstrijd presenteert.

Optreden van een scheidsrechter.

Geeft aan hoe de scheidsrechter met de spelers, coaches, overige officials en het publiek omgaat. De persoonlijke uitstraling tijdens de wedstrijd van de scheidsrechter vertaald zich in dit gegeven

Technische balbehandeling.

Alleen van toepassing voor de 1e scheidsrechter.

In de praktijk het moeilijkste onderdeel te beoordelen. De 1e balbehandeling wordt door de spelers nog wel eens betwist als ook de rally’s. Let wel: de voortgang van het spel is de basis en doelstelling van een wedstrijd.

Toepassen spelregels.

De scheidsrechter kent en interpreteert de spelregels. Het is zijn waarneming en zijn beslissing, goed of fout. Alleen een aanvoerder kan navraag doen bij een foute beslissing in zijn ogen. Geen discussie, alleen uitleg over de genomen beslissing van de scheidsrechter.

De beoordelaar kan na de wedstrijd hierover aan de scheidsrechter om uitleg vragen.

Algemeen beeld.

Geeft in twee beoordelingen weer hoe de wedstrijd is verlopen.

Het geeft de beleving van de wedstrijd weer door de teams en de waardering naar de scheidsrechter.

Een belangrijk aandachtspunt is deze beoordeling voor de scheidsrechter en de teams.

Beoordelingscijfers 5 t/m 9.

Wat te doen met het invullen van de waarderingscijfers 5 t/m 9.

Cijfer 5 Onvoldoende.

Geeft aan dat een scheidsrechter op dit onderdeel slecht scoort.

De beoordeling met een “5” dient altijd nader te worden onderbouwd in de kolom opmerkingen. Kunt u de onderbouwing niet kwijt in de kolom opmerkingen van het systeem, dan dient u dit schriftelijk of per mail te rapporteren aan NeVoBo regio Oost, t.a.v. BBC, Keulenstraat 21, 7418 ET Deventer of oost@nevobo.nl t.a.v. de BBC.

Cijfer 6 Net geen onvoldoende.

Geeft aan dat een scheidsrechter de spelregels niet consequent toepast.

Geeft vaak discussies of opmerkingen van spelers, coaches bij bijvoorbeeld in- en uit ballen, netfouten of technische fouten.

Reken een scheidsrechter nooit af op eenmalige fout in een wedstrijd.

Cijfer 7 Voldoende.

Geeft aan dat een scheidsrechter het gewoon goed heeft gedaan. Hij heeft de wedstrijd onder controle, valt zelf niet op en de teams kunnen zich vinden in zijn beslissingen.

Cijfer 8 Ruim voldoende.

De scheidsrechter heeft iets extra’s aan de wedstrijd toegevoegd. Denk aan het omgaan met bepaalde spelsituaties, beoordeling van rally’s, omgang met spelers, coaches tijdens de wedstrijd, duidelijkheid geven in onsportief gedrag, afhandelen protesten, aanvoelen van de wedstrijd.

Cijfer 9 Uitstekend.

Dit is een uitzonderlijke waardering van een scheidsrechter, want dan heeft hij alle beslissingen op dat onderdeel goed beoordeeld.

De beoordeling met een “9” dient altijd nader te worden onderbouwd in de kolom opmerkingen. Kunt u de onderbouwing niet kwijt in de kolom opmerkingen van het systeem, dan dient u dit schriftelijk of per mail te rapporteren aan NeVoBo regio Oost, t.a.v. BBC,   of Keulenstraat 21, 7418 ET Deventer oost@nevobo.nl t.a.v. de BBC.

Bijzondere situaties.

Meldt altijd bijzondere situaties die invloed hebben op het functioneren van de scheidsrechter(sters) zo snel mogelijk, bij voorkeur per mail aan oost@nevobo.nl t.a.v. de BBC.

Denk in deze aan geen wedstrijdleiding aanwezig(grote hallen), geen tellers, slechte netten of antennes, staken van een wedstrijd o.i.d..

Als NeVoBo regio Oost kunnen we daar snel op reageren dan wel maatregelen nemen.

Locatie - Oranjelaan

Oranjelaan 2
7161 CT Neede  
Tel.: 0545-292613  
oranjelaan_300x201.jpg

 

Locatie - Optisport - 't Spilbroek

Bleekenweg 14
7161 AB Neede  
Tel.: 0545-291 655  
spilbroekhal.jpg

 

Elite/Dynamo aangesloten bij: