01dynamo-bannertbfinal

Afmelden als lid

Jammer dat je -om welke reden dan ook- onze vereniging gaat verlaten. Het is belangrijk én verplicht, dat je dit doet middels een brief of een e-mail aan de ledenadministratie via ledenadministratie@dynamoneede.nl. Het is niet de bedoeling om je af te te melden via je train(st)er: dan kunnen er misverstanden ontstaan richting de ledenadministratie, met alle gevolgen van dien.

Bij het niet correct of te laat afmelden blijf je dus als lid geregistreerd en zal er contributie worden afgeschreven. In die gevallen zullen deze betalingen niet meer door de vereniging worden teruggestort!

We vonden het fijn dat je voor onze vereniging hebt gespeeld en wensen je veel succes bij alles wat je verder gaat doen!